Izjava o preklicu in odpovedi

 

Prejemnik: Naj zame d.o.o. (e-pošta: info@herbow.si).

Spodaj podpisani izjavljam, da uveljavljam pravico do odstopa/prenehanja od spletnega nakupa naslednjega blaga:

................................................... ................................................... ................................................... 

................................................... ................................................... ...................................................

Datum sklenitve pogodbe / datum sprejetja: ............................

Ime potrošnika: ................................

Naslov potrošnika: .......................................

Prosimo, nakažite kupnino na številko bančnega računa spodaj (izpolnite, če želite, da se kupnina vrne z bančnim nakazilom):

................................................... ................................................... ................................................... 

Podpis potrošnika: (samo v primeru izjave na papirju)

................................................

Datum


Prenesi